Partner ÁSZF

Amely létrejött

egyrészről:

Adószám: {Partner által a rendszerben megadott adószám}

Cím: {Partner által a rendszerben megadott számlázási cím}

Céges értesítési e-mail cím: {Partner által a rendszerben megadott értesítési cím}

Bankszámlaszám: {Partner által a rendszerben megadott bankszámlaszám}

Képviseli: {Partner által a rendszerben megadott képviselő}

(továbbiakban: Partner)

másrészről: Munch Europe Kft.

Cím: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. emelet

Adószám: 28790295-1-42

Cégjegyzékszám: 01-09-374005

Képviseli: Zwecker Bence – szolgáltató ügyvezetője (továbbiakban: Szolgáltató) (Partner és Szolgáltató együttesen: Felek) között, alul írt napon és helyen, az alábbiak szerint.

Preambulum

 • A Szolgáltató a tulajdonosa és üzemeltetője a Munch Market online rendelés-közvetítő weboldalnak (https://market.munch.hu/), a Munch.hu online ételrendelés-közvetítő weboldalnak (https://munch.hu), és a Munch.hu mobil applikációnak (továbbiakban együtt: hu). A Szolgáltató online közvetítő szolgáltatóként lehetőséget biztosít a Munch.hu-n keresztül a szerződött partnereinek a közeli lejáratú termékeik fogyasztók (továbbiakban: Felhasználó) felé történő kínálására azzal a céllal, hogy előmozdítsa a szerződött partnerei és a Felhasználók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezését, és lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy a Munch.hu-n rendeléseket adhassanak le, illetve adásvételi szerződéseket köthessenek (továbbiakban: Adásvételi Szerződés) a szerződött partnerekkel csökkentve ezáltal a szerződött partnerek élelmiszer selejtjének mennyiségét (továbbiakban: Szolgáltatás).
 • Partner kijelenti, hogy igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, melynek keretében meg kívánja jeleníteni közeli lejáratú termékeit a Munch.hu-n, melyeket a Felhasználók részére kedvezményesen értékesít. 
 • A Partner a partneri fiókba történő belépés során egy elektronikus űrlapon feltüntetett check-box bepipálásával elfogadja a jelen szerződést és annak rendelkezéseit magára kötelező érvényűnek ismeri el. Amennyiben Partner és a Szolgáltató külön, egyedi szerződést kötöttek egymással a jelen szerződés tárgyában, eltérés esetén az egyedi szerződésben foglaltak az irányadóak.
 1. Szerződés tárgya, a szolgáltatás bemutatása
  • A Munch.hu-n – online piactérként – olyan közeli lejáratú élelmiszer termékeket tartalmazó csomagok rendelhetőek meg, amelyek pontos tartalma a Munch.hu weboldalon keresztül nem ismerhetők meg (továbbiakban: Csomag). A Csomag tartalma a Felhasználók részére előzetesen nem ismert. A Felhasználó kizárólag a Partner és a Szolgáltató által közösen kialakított Csomagok közül választhat.
  • A Csomagokat a Felhasználók a Munch.hu-n történő, a jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1. számú mellékletét képező MUNCH Felhasználói feltételek (továbbiakban: Felhasználói ÁSZF) szerinti regisztrációt követően tudják az alábbiak szerint megrendelni. A Felhasználó a regisztrációt követően láthatja a Munch.hu-n elérhető Csomagokat és azok vételárát. A Csomagra kattintva a Felhasználó a Csomagot a kosarába helyezheti és megrendelheti. A kosár tartalma a megrendelés elküldéséig változtatható, a megrendelés elküldését követően módosításra már nincs lehetőség. A rendelés kifizetését megelőzően Felhasználó kiválasztja a számára megfelelő átvételi helyet. A leadott megrendelés a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, így a Csomagok vételárát a Felhasználó előre fizeti meg. A megrendelt Csomag kifizetése online bankkártyás fizetéssel történik. A bankkártyás fizetést követően a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja egy kódszám megküldésével, valamint annak megjelölésével, hogy a megkapott kódszámmal a Csomag hol vehető át (továbbiakban: Visszaigazolás). A Visszaigazolás tartalmaz továbbá egy csomagkövetési kódot, amelynek segítségével a Felhasználó szabadon nyomon követheti a megrendelt Csomag aktuális státuszát a weboldalon, vagy a csomagküldő által biztosított web- illetve mobil applikáció segítségével. A Felhasználó és a Partner közötti, a Csomag adásvételére irányuló Adásvételi Szerződés a Szolgáltató által küldött Visszaigazolással jön létre a Felhasználói ÁSZF alapján a Szolgáltató, mint a Partner meghatalmazottja közreműködésével. A Munch.hu üzemeltetése során a Szolgáltató információs társadalmi szolgáltatást nyújtó szolgáltatóként jár el, így az Adásvételi Szerződésnek a Szolgáltató nem részese. A Munch.hu üzemeltetése során tehát a Szolgáltató a Partner független közvetítőjeként jár el az Adásvételi Szerződések Partner és Felhasználó közötti közvetítése során. 
  • A Visszaigazolásnak megfelelően a Felhasználó a megrendelt Csomagot az általa kiválasztott csomagponton, vagy átvételi helyen jogosult átvenni. Az átvételről részletes tájékoztatást a Munch.hu-n található „nyomonkövetés” funkció, vagy a csomagküldő szolgáltató által biztosított web- illetve mobil alkalmazás segítségével kaphat. A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti csomagkövetési kódja, és email címét használva.
  • A Partner köteles a Visszaigazolás szerinti feltételekkel az Adásvételi Szerződést teljesíteni. Abban az esetben, amennyiben a Partner nem tudja teljesíteni az Adásvételi Szerződést, úgy haladéktalanul tájékoztatnia kell róla a Szolgáltató ügyfélszolgálatát a Szerződés 11.1.2. pontja szerinti elérhetőségen (pl. A Felhasználó érkezésekor már elfogyott minden a Partner által a Munch.hu-n meghirdetett Csomag). 
  • Amennyiben a Felhasználó a Felhasználói ÁSZF 2. pontjai szerint megfizette a Csomag vételárát lehetősége van a Csomag feladását megelőzően elállni az Adásvételi Szerződéstől ebben az esetben a Szolgáltató köteles visszautalni a Felhasználónak a Csomag vételárát, illetve törölni a rendelését a Szolgáltató rendszeréből. A csomag feladásának időpontjától kezdve a Felhasználó nem jogosult elállni az Adásvételi Szerződéstől. Ilyen esetben a Csomag vételárát a Szolgáltató nem utalja vissza a Felhasználónak, hanem a már megfizetett vételárat a Szerződésnek megfelelően átutalja a Partnernek. 
  • A Felhasználó részére az Adásvételi Szerződéshez kapcsolódó nyugtát, illetőleg számlát a Partner állítja ki. Az ehhez szükséges adatokat a Partner a Szolgáltatótól kapja meg. 
 2. Felek jogai és kötelezettségei
  • A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
   • A Szolgáltató köteles a Munch.hu felületet folyamatosan működtetni a rendszeres és szükséges karbantartások kivételével és azokhoz a Partner részére a felfüggesztés időtartamát leszámítva – folyamatos hozzáférést biztosítani. 
   • A Szolgáltató köteles technikai útmutatót biztosítani a Partner részére a Munch.hu weboldal használatával kapcsolatban. 
   • A Szolgáltató köteles a Munch.hu-n a Partner által feltöltött Csomagokat megjeleníteni, továbbá a Partner által biztosított Csomagokra, illetőleg a Partnerre vonatkozó adatokat, információkat folyamatosan a Felhasználók számára elérhetővé tenni. 
   • A Szolgáltató köteles összegyűjteni a Partner Csomagjai kapcsán leadott megrendeléseket, köteles továbbá azokat a Partner részére továbbítani. A Szolgáltató felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely az általa nem közvetített megrendelésből ered, azonban a Felek rögzítik, hogy egy esetlegesen nem közvetített rendelés kapcsán a Szolgáltató nem köteles megtéríteni a Partner oldalán esetlegesen felmerülő elmaradt hasznot. 
   • A Szolgáltató köteles a Felhasználóval a Partner képviseletében megkötni az Adásvételi Szerződést. 
   • A Szolgáltató köteles a Felhasználó részéről a Csomagok vételárát a Partner nevében átvenni és azt a Szerződés 3. fejezete szerint átutalni a Partner részére. 
   • A Szolgáltató offline marketing anyagokat és eszközöket, így különösen, de nem kizárólagosan matricát, MUNCH feliratú zacskót, dobozt, POS anyagot biztosíthat a Partnernek. A jelen pont szerinti marketing anyagok és eszközök a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, a használatuknak és kihelyezésüknek a díját a Szerződés díja tartalmazza. A Partner nem jogosult a marketing anyagokon és eszközökön változtatni, vagy azokat a Szerződés céljától eltérő célra felhasználni. A marketing anyagok listáját a 2. számú melléklet tartalmazza. 
   • A Felek megállapodása alapján a Szolgáltató online marketing szolgáltatás nyújthat a Partner részére. Ennek keretein belül a Szolgáltató vállalja, hogy a Partner csatlakozó üzleteiről bejegyzést tesz közzé a Facebook közösségi média csoportjában és a „munch_hungary” instagram (https://www.instagram.com/munch_hungary/) profilon. A Szolgáltató nem köteles ezen bejegyzések szövegezését egyeztetni a Partnerrel.  
   • A Szolgáltató vállalja, hogy egyéni megállapodás alapján a Felhasználók felé minden, a Partner részéről a Szolgáltatáshoz csatlakozó üzlet esetén az adott üzlet Szolgáltatáshoz valós csatlakozását követő 10 napon belül egyszer használatos 10%-os kedvezményes kupont oszt meg a Munch.hu-n keresztül, amely kupont bármely Felhasználó egy alkalommal használhat fel a kuponban megjelölt üzlet esetében. A jelen pont szerint biztosított és a Felhasználók által igénybe vett kupon költségeit a Szolgáltató fedezi. 
   • A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók felé a Munch.hu-n keresztül időszakosan a saját üzleti döntései alapján marketing értesítéseket küld a Partner termékeit promotálva. A Szolgáltató nem köteles ezen értesítések szövegezésének egyeztetésére a Partnerrel.  
   • A marketing szolgáltatás részeként a Felek megállapodása alapján a Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja a Partner részére azt a lehetőséget, hogy a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározottak szerint több, legfeljebb 4 különböző típusú Csomagot állítson össze és hirdessen meg a Munch.hu-n, ezzel nagyobb megjelenést biztosítva a Partner részére. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Partner különböző Csomagokat kíván kínálni a Felhasználók részére, úgy ennek feltétele, hogy ezen Csomagok összetételükben (például termékcsoport alapján vagy étrend alapján) térjenek el.  
   • A Szolgáltató vállalja, hogy telefonos (munkanapokon 10:00-19:00 között) és e-mailes ügyfélszolgálatot biztosít a Partner számára, 24 órás válaszidővel munkanapokon a Szolgáltatással, illetőleg a Szolgáltató által a jelen Szerződés 2.1.7.-2.1.11. pontjában leírt marketing szolgáltatások kapcsolatban. 
   • A Szolgáltató a Felek külön egyedi megállapodása alapján a Partner Csomagjai kapcsán forgalom bővítését célzó promóciókat szervez és bonyolít le. A Szolgáltató a promóciók keretében, nyilvánosan szervezett, rendelést ösztönző, kupon formájában nyújtott árengedményeket, visszatérítéseket vagy vásárláshoz kapcsolódó más kedvezményeket biztosít a Partner megbízásából. A Partner az erre vonatkozó igényét írásban (ide értve az e-mail üzenet is) köteles a promóció kezdete előtt legalább 7 (hét) munkanappal megküldeni a Szolgáltató részére megjelölve a tervezett promóció időtartamát, az érintett Csomagokat, illetőleg a promóció tartalmát. A Szolgáltató a jelen pont szerinti megkeresés kapcsán köteles a Partner részére annak kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül visszajelezni. A Szolgáltató kifejezett írásbeli (ide értve az e-mail üzenetet) elfogadása esetén köteles a promóciót megszervezni és lebonyolítani. A jelen pont szerinti egyedi megállapodás alapján nyújtott marketing szolgáltatás díja kapcsán a Felek egyedileg állapodnak meg. 
   • A Szolgáltató jogosult a saját döntése alapján és saját költségére a Partner Csomagjai kapcsán egyedi akciókat szervezni és lebonyolítani. Ennek keretében a Szolgáltató jogosult többek között a Partner Csomagjait a Partner által megadott vételárnál kedvezményesebb áron feltüntetni a Munch.hu-n. Az eredeti vételár és a kedvezményes vételár közötti különbözetet a Szolgáltató beszámítás útján megtéríti a Partnernek a 3. fejezet szerint. 
   • A Szolgáltató köteles a Felhasználóktól érkező megkeresések és panaszok kapcsán a Partnerrel a 4. fejezet szerint együttműködni. 
   • A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó rendelkezései szerint felelősséggel tartozik a Szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködői magatartásáért. 
   • A Szolgáltató nem tanúsíthat olyan magatartást, illetve nem tehet olyan kijelentést vagy utalást, amely alkalmas a Partner jó hírnevének megsértésére. 
   • A Partner jelen Szerződéssel meghatalmazza Szolgáltatót a Szerződés szerinti számlakibocsátásra. A Szolgáltató meghatalmazott számlakibocsátóként számlát kizárólag a Partner által a Munch.hu használatával értékesített Csomagokkal összefüggésben állít ki. A Szolgáltató az elektronikus számlákat E-MNBOX sorszámtartománnyal látja el.  
   • A Szolgáltató meghatalmazott számlakibocsátóként feltünteti a kiállított számlán a megvásárolt csomagokat, illetve a szállítási díjat. A szállítás díját a Partner nevében a Szolgáltató köteles megfizetni a csomagpont szolgáltató részére.
   • A Felek eltérő egyedi megállapodása alapján a Szolgáltató nem jár el meghatalmazott számlakibocsátóként. Ebben az esetben a Partner ad nyugtát a Felhasználónak. 
  • A Partner jogai és kötelezettségei
   • A Partner köteles a működése során minden vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek megfelelni, a szükséges engedélyeket beszerezni és a rá vonatkozó összes élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos előírást maradéktalanul teljesíteni. A Partner köteles fokozott figyelmet fordítani az Csomagokban található élelmiszerek beszerzése, tárolása, elkészítése és csomagolása során.  
   • A Partner törekszik arra, hogy az olyan közeli lejáratú élelmiszer termékeket, amelyek eladása már nem valószínű, feltöltse a Munch.hu-ra és elérhetővé tegye a Felhasználók részére. Felek ugyanakkor az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy Partner saját belátása szerint ítéli meg, hogy a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott keretek között milyen összetételben és mekkora mennyiségben tölt fel Csomagot a Munch.hu-ra. 
   • A Partner köteles a Szerződés megkötését követően 15 (tizenöt) napon belül megküldeni a Szolgáltató részére a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott adatokat. A Partner köteles továbbá minden olyan adatot, információt átadni a Szolgáltató részére, melyek megjelenítése a Munch.hu-n a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező. A Partner kizárólagosan felelős a Szolgáltatónak megküldött és a Munch.hu-n megjelenő valamennyi információ helyességéért. Az átadott információkban bekövetkezett változások esetén a Partner köteles haladéktalanul a saját Munch.hu felületén keresztül a változásokat feltüntetni, valamint a készlet elfogyása esetén az adott Csomagot a Munch.hu-n a Felhasználók számára elérhetetlenné tenni. 
   • A Partner köteles megfelelő kapacitást és megfelelő szakértelemmel rendelkező személyzetet biztosítani a Munch.hu-n leadott rendelések határidőben történő teljesítése érdekében. A Partner köteles a Csomagot összekészíteni és a Visszaigazolás szerinti átvételi idősávon belül a Felhasználó részére az átvétel helyszínére történő megérkezését követően haladéktalanul és az általában elvárható gondossággal és a kiszolgálási standardoknak megfelelően átadni. A Felek rögzítik, hogy az adott rendeléshez kapcsolódó átvételi idősávon túl a Partner már nem köteles a Csomagot a Felhasználó részére átadni. 
   • A Partner teljes felelősséggel tartozik a munkavállalóinak, illetve a Szerződés teljesítése érdekében igénybe vett szerződéses partnereinek a tevékenységéért. 
   • A Partner nem tanúsíthat olyan magatartást, illetve nem tehet olyan kijelentést vagy utalást, amely alkalmas a Szolgáltató jó hírnevének megsértésére. A jelen bekezdés szerinti kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
   • A Partner vállalja, hogy a Csomagok Felhasználók részére történő átadása során nem promotálja sem szóban, sem írásban (így különösen, de nem kizárólagosan szórólap átadásával) a közeli lejáratú élelmiszer termékeinek a Partner boltjaiban történő helyszíni vásárlását, illetőleg más, a Szolgáltatással versengő szolgáltatás igénybevételét. A jelen bekezdés szerinti kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
   • A Partner vállalja, hogy a Munch.hu-n feltüntetett Csomag vételára a Csomagba kerülő termékeknek az Adásvételi Szerződés létrejöttének időpontjában a Csomag átvételi helye szerinti Partner üzletében alkalmazott fogyasztói árnál legalább 50%-kal kevesebb.
   • Amennyiben Partner arra alkalmas üzlethelyiséggel rendelkezik, vállalja a “Munch.hu partner” ablakmatrica Felhasználók/vevők által jól látható kihelyezését a Partner átvételi helyként megadott üzleteiben. 
   • Amennyiben a Felhasználó jelzi a Szolgáltató ügyfélszolgálata felé élelmiszerallergiáját, úgy a Partner köteles a Szolgáltató megkeresése alapján a Szolgáltatót megfelelően tájékoztatni a Csomagban szereplő élelmiszerek összetételéről.
   • A Felhasználó kérésére a Partner munkavállalója, megbízottja köteles tájékoztatni a Felhasználót a Csomag tartalmáról, az adott élelmiszer összetevőiről, tömegéről, fogyaszthatósági/minőség megőrzési idejéről és tárolásának feltételeiről. 
   • A Partner köteles a Felhasználóktól érkező megkeresések és panaszok kapcsán a Szolgáltatóval a 4. fejezet szerint együttműködni. 
   • A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató részére megküldje a jelen Szerződés 2.1.18. teljesítése érdekében a Csomagok értékesítése kapcsán a kiállítandó számlák ÁFA kulcsát. A Partner köteles a jelen Szerződés 2.1.18. pontjában részletezett számlakibocsátás kapcsán kizárólag a Szolgáltató útján tehet eleget, további meghatalmazottat e körben igénybe nem vehet. 
   • A Partner köteles a Szerződés megszegése és az irányadó jogszabályok megsértése esetén mentesíteni és megóvni a Szolgáltatót a szerződésszegés vagy jogsértés miatt, vagy azzal összefüggésben támasztott igényektől, károktól, költségektől és egyéb hátrányos következményektől. 
   • Tekintettel arra, hogy a Partner által feladott csomagok legfeljebb 7 napig kerülnek megőrzésre a csomagponton, illetve a Partnertől a csomagpontig történő eljuttatás is legfeljebb 7 napot vehet igénybe, a Partner jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy nem tölt fel olyan csomagot, amely olyan termékeket tartalmaz, melyeknek szavatossági ideje 14 napon belül lejár.
   • Partner köteles a Csomagot a Szolgáltató által kijelölt csomagpont szolgáltató erre vonatkozó szabályzata által előírt csomagolási módszertan szerint csomagolni, tárolni és feladni. Amennyiben a Csomag tartalmában kár keletkezik, és ez a Partner magatartására vezethető vissza, úgy a visszatérítendő összeget a Partner köteles megfizetni Felhasználó részére.
 1. A szolgáltatás ellenértéke, a felek közötti elszámolás
  • A Szolgáltatás nyújtásáért Szolgáltatót a közvetített Csomagok vételárának 25 % +ÁFA összegű díj illeti meg (továbbiakban: Díj). A Díj számításának alapja a Szolgáltatáson keresztül értékesített, a Felhasználó által megfizetett, a Szolgáltató rendszerében rögzített Csomagok nettó vételára. 
  • A Szolgáltató vállalja, hogy egy adott tárgyidőszakban a 2.1.6. pontnak megfelelően a Felhasználótól beszedett Csomagok vételárának a Díjjal csökkentett összegét a tárgyidőszakot követő 10 munkanapon belül átutalja a Partner részére. A Szolgáltató a Díjról a számláját a tárgyidőszakot követő 5 munkanapon belül jogosult kiállítani. A jelen Szerződés alkalmazása során a tárgyidőszak egy naptári hetet jelent. A Szolgáltató heti kifizetések esetében fenntartja a jogot, hogy az utalások után adminisztrációs díjat számoljon fel, ez utalásonként 1000 forint + ÁFA. A Szolgáltató vállalja, hogy a kiállított számlához mellékel vagy a Partner online üzletkezelő felületén elérhetővé tesz egy az adott tárgyhónapra vonatkozó részletes kimutatást, amely tartalmazza a Felhasználók által megrendelt Csomagokat a Visszaigazolás szerinti azonosító alapján beazonosítva, a Csomagokhoz kapcsolódó vételárat. A Partner által kiszámlázott szállítási díj külön tételként kerül rögzítésre a számlára. Ezen díj nem kerül átutalásra, hanem Szolgáltató fizeti meg a csomagpont szolgáltató részére a Partner nevében.
  • Ha utólagosan bármilyen helyesbítő kifizetésre van szükség egy tárgyidőszak vonatkozásában, a Felek közlik egymással az erre vonatkozó igényt, és szükség esetén a következő tárgyidőszakhoz kapcsolódó kifizetésekkel teljesítik a megfelelő helyesbítő kifizetéseket. Számlareklamációval a Partner a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, írásban élhet. A Partnernek világosan meg kell jelölnie a számlareklamáció okait, és csatolnia kell minden, a számlareklamációt alátámasztó dokumentumot, így különösen, de nem kizárólagosan a Partner által a Felhasználók részére kiállított számlák másolatát, illetőleg összesítő táblázatot, mely tartalmazza a tárgyidőszak vonatkozásában a Partner által a Felhasználók részére teljesített valamennyi Csomagot és annak vételárát. A Szolgáltató 5 munkanapon belül megvizsgálja a számlareklamációt és dönt annak elfogadásáról. Amennyiben a Szolgáltató nem ad helyt a számlareklamációnak, a Partner az igényének érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató köteles a Partner által nem vitatott mértékig az adott tárgyidőszakban a 2.1.6. pontnak megfelelően Felhasználótól beszedett Csomagok vételárának Díjjal csökkentett összegét a Partner részére megfizetni. A Szolgáltató számla kézhezvételétől 5 munkanapon túl beérkező számlareklamációkat a szolgáltató nem köteles kivizsgálni. 
  • A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jogosult a 4. fejezet szerint a Felhasználók panaszai kapcsán a Szolgáltató oldalán felmerülő esetleges kártérítési, illetőleg kártalanítási igények összegét egy adott tárgyidőszakban a 2.1.6. pontnak megfelelően Felhasználótól beszedett és a 3.2. pont alapján a Partner részére átutalt Csomagok vételárba beszámítani. 
  • A Felek rögzítik, hogy a lehetséges legnagyobb mértékig a Szolgáltató és a Partner az egymás felé teljesítendő fizetéseket beszámítással rendezik. A Szolgáltató és a Partner a beszámítással nem rendezhető fizetéseket banki átutalással rendezik. 
  • A Felek megállapodása alapján a Szolgáltató marketing szolgáltatást nyújt a Partner részére a 2.1.7.-2.1.12. pontnak megfelelően, melyért a Partner köteles díjat fizetni (továbbiakban: Marketing Díj). A Marketing Díj összege a tárgyhónapban a Munch.hu-n keresztül értékesített Csomagok vételárának megfelelő összeg, azonban legfeljebb 5.000,- Ft +ÁFA havonta a Szolgáltatást igénybe vevő üzletenként.  
  • A Szolgáltató a tárgyidőszakot követő 5 munkanappal jogosult kiállítani a Marketing Díjra vonatkozó számláját, mely összeget a Szolgáltató első sorban beszámítással érvényesít a Partner felé. 
  • A Szolgáltató jogosult egyéb díjak felszámítására. Egyéb díjnak minősülhet többek között a Munch kupon névértéke vagy a Csomag vételárának visszatérítéséből fakadó igény, ha Partner hibásan teljesít a Felhasználónak, és ennek következtében a Szolgáltató Munch kupont állít ki vagy megtéríti a Csomag vételárát a Felhasználó részére. A Munch kupont és a Csomag vételárának visszatérítéséből adódó igényt a Szolgáltató kártérítés jogcímén érvényesíti a Partnerrel szemben. Minden esetben, amikor a Szolgáltató Munch kuponnal vagy a Csomag vételárának visszautalásával kívánja a Felhasználót kompenzálni, kötelessége a Partnerrel erről egyeztetni. Amennyiben a Szolgáltató megkeresését követő 5 munkanapon belül a Partner nem válaszol írásban (beleértve az e-mailt is) Szolgáltató megkeresésére, a Szolgáltató jogosult saját hatáskörén belül dönteni a Felhasználó panaszának kezelésének módjáról. Ilyen esetekben amennyiben a  Partner a kupon összegének áthárításával nem ért egyet, utólagosan a 3.3. pont szerinti számlareklamációval élhet.  
  • A Szolgáltató jogosult az adott tárgyhónap vonatkozásában a Díj és a Marketing Díj kapcsán egy számlát kiállítani, mely esetben köteles megjelölni az egyes jogcímeket és a hozzájuk tartozó pontos összeget a számlán. 
  • Bármelyik Fél fizetési késedelme esetén köteles a Ptk. 6:155 §-a szerint késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével felmerülő minden költséget a másik Fél részére megfizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 2 százalékponttal növelt értéke. 
 2. Panaszkezelés
  • A Felek rögzítik, hogy panasz alatt a Felhasználótól érkező akár a Csomag tartalmára, minőségére, akár a Munch.hu igénybevételére vonatkozó valamennyi panaszt, visszajelzést, kérdést (továbbiakban: Panasz) értik, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat sorolják e körbe: 
 • a Csomagok tartalmával, minőségével az abban található élelmiszerek összetevőivel, vételárával, 
 • a Partner által megadott átvételi helyszínen a Partner elérhetőségével, a Csomagok Felhasználók részére való átadásával, 
 • a Munch.hu-n elérhető információkkal vagy azok hiányával, a Munch.hu használatával, 
 • a Munch.hu-n leadott megrendeléssel kapcsolatos kérdések, problémák.
  • A Felek rögzítik, hogy Panaszok kezelése kapcsán egymással a fokozottan együttműködnek, és azokat a jelen Szerződés 4. számú melléklete szerint kezelik. 
  • A Felek rögzítik, hogy a Felhasználók döntésük alapján Panaszaikkal akár közvetlenül a Partnerhez, akár a Szolgáltatóhoz is fordulhatnak a Felhasználói ÁSZF-ben megadott elérhetőségek valamelyikén. 
  • A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Panasz kapcsán a Partner felelőssége megállapítható, úgy a Panasszal kapcsolatos valamennyi jogkövetkezmény a Partnert terheli, e körben köteles a Szolgáltatót kármentesen tartani. 
 1. Felelősség harmadik személyek követeléseiért
  • A Partner felelősséggel tartozik és mentesíti a Szolgáltatót minden olyan harmadik személytől származó követelés alól, amely a Partner szerződésszegéséből származik, így különösen, de nem kizárólagosan 
 • a Partner által biztosított a Munch.hu-n feltüntetett vagy a Felhasználó részére megadott adatok, információk valótlansága, pontatlansága és teljeskörűsége,  
 • a Csomagok szerződésszerű összeállítása, tartalma és minősége, 
 • az Adásvételi Szerződések teljesítése és a teljesítés során igénybe vett munkavállalók magatartása,  
 • a Panaszok nem a jelen Szerződés szerinti kezelése, 
 • a jelen Szerződés 2.8. pontjában rögzített minimális árkedvezmény kapcsán felmerülő követelések kapcsán.
  • A Szolgáltató felelősséggel tartozik és mentesíti a Partnert minden olyan harmadik személytől származó követelés alól, amely a Szolgáltató szerződésszegéséből származik, így különösen, de nem kizárólagosan 
 • a Partner által a részére átadott adatok és információk a Munch.hu-n történő teljeskörű és pontos megjelenítése, 
 • a Munch.hu működtetése és a Felhasználók részére elérhetőség biztosítása, 
 • a Munch.hu-n leadott Felhasználói megrendelések közvetítése a Csomagok vételárának beszedése és továbbítása a Partner felé jelen Szerződés rendelkezései szerint, 
 • a Panaszok nem a jelen Szerződés szerinti kezelése kapcsán felmerülő követelések kapcsán. 
 1. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
  • A Partner engedélyezi, hogy a Szolgáltató a Partner nevét, kereskedelmi nevét, logóját, védjegyét a Munch.hu-n, valamint marketing célú anyagaiban saját költségén a Szerződés teljesítése érdekében feltüntesse. A Partner szavatolja, hogy a nevének, kereskedelmi nevének, logójának vagy védjegyének jelen pont szerinti használata nem sérti harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát. Amennyiben a Partner logója, védjegye olyan felületen jelenik meg, mely a Partner megítélése szerint az általa képviselt brandre sérelmes, a Szolgáltató köteles haladéktalanul intézkedni a Partner logójának, védjegyének adott felületről történő eltávolításáról. 
  • A Partner jogosult a Szolgáltató logóját a saját weboldalán olyan formában feltüntetni, hogy az a Szolgáltató jogos érdekét ne sértse a Szerződés hatálya alatt. A Partner jogosult a Szolgáltató nevét, kereskedelmi nevét, logóját vagy védjegyét saját anyagaiban feltüntetni. Amennyiben a Szolgáltató logója, védjegye olyan felületen jelenik meg, mely a Szolgáltató megítélése szerint a Szolgáltató brandjáre sérelmes, a Partner köteles haladéktalanul intézkedni a Szolgáltató logójának, védjegyének adott felületről történő eltávolításáról. 
 2. A Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése, felfüggesztése, szüneteltetése 
  • Jelen Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre. 
  • A Szerződés megszűnik a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével, rendes illetőleg rendkívüli, azonnali hatályú felmondás útján a jelen 7. fejezetben rendelkezései szerint. 
  • Jelen Szerződés kizárólag a Felek megállapodása alapján, írásban módosítható. Bármely Fél jogosult a jelen Szerződésben meghatározott értesítési címeket – beleértve az értesítendő személyek nevét – egyoldalúan, a másik Fél írásbeli értesítése mellett megváltoztatni. 
  • Bármely Fél jogosult a szerződést indoklás nélkül 15 napos határidővel, rendes felmondással írásban megszüntetni. Rendes felmondás esetén a Szerződés a megküldött felmondási nyilatkozat kézhezvételétől számított 15. napon szűnik meg. A jelen pont szerinti nyilatkozat kézbesítettnek tekintendő a kézbesítés második sikertelen megkísérlését követő 5. munkanapon akkor is, ha a kézbesítés sikertelen volt. 
  • Bármely Fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést rendkívüli, azonnali hatályú felmondással írásban megszüntetni. Rendkívüli felmondás esetén a felmondási nyilatkozat megküldésének napján szűnik meg a Szerződés.
   • A Szerződést a Szolgáltató jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben a Partner a Szerződésen alapuló bármely kötelezettségét súlyos mértékben megszegi.
    • A Szerződés súlyos mértékű megszegését jelenti különösen, ha a Partner fizetési késedelembe esik, és a fizetési kötelezettségének a Szolgáltató erre irányuló írásbeli felszólításában meghatározott megfelelő határidőben sem tesz eleget. 
    • A Szerződés súlyos mértékű megszegését jelenti különösen, ha a Partner a Munch.hu-n feltüntetendő információkkal kapcsolatban valótlan, pontatlan vagy nem teljeskörű adatot, információt közöl. 
    • A Szerződés súlyos mértékű megszegését jelenti különösen, ha a Partner a Szolgáltató hírnevét csorbítja, 
    • A Szerződés súlyos mértékű megszegését jelenti különösen, ha a Partner ellen jogerősen fizetésképtelenségi eljárást vagy végelszámolást rendeltek el. 
    • A Szerződés súlyos mértékű megszegését jelenti különösen a jelen Szerződés 2.2.6. pontjában meghatározott kötelezettség megsértése. 
    • A Szerződés súlyos mértékű megszegését jelenti különösen a jelen Szerződés 2.2.7. pontjában meghatározott kötelezettség megsértése. 
   • A Szerződést Partner jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben a Szolgáltató a Szerződésen alapuló bármely kötelezettségét súlyos mértékben megszegi.
    • A Szerződés súlyos mértékű megszegését jelenti különösen, ha a Szolgáltató fizetési késedelembe esik, és a fizetési kötelezettségének a Partner erre irányuló írásbeli felszólításában meghatározott megfelelő határidőben sem tesz eleget. 
    • A Szerződés súlyos mértékű megszegését jelenti különösen, ha a Szolgáltató a jelen Szerződés rendelkezési ellenére nem nyújtja a Szolgáltatást, és a szerződésszegést a Partner erre irányuló írásbeli felszólításában meghatározott megfelelő határidőben sem orvosolja. 
    • A Szerződés súlyos mértékű megszegését jelenti különösen, ha a Szolgáltató ellen jogerősen fizetésképtelenségi eljárást vagy végelszámolást rendeltek el. 
    • A Szerződés súlyos mértékű megszegését jelenti különösen a jelen Szerződés 2.1.17. pontjában meghatározott kötelezettség megsértése. 
   • A Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató a Szolgáltatást a Szerződés megszűnésének napjával vagy a Felek által közösen megállapított napon leállítja, és a Partnert a Munch.hu-ról eltávolítja. 
   • A Szerződés megszűnése esetén Felek kötelesek minden kapott és rendelkezésre álló marketing anyagot és eszközt a másik Fél utasítása alapján a másik Fél számára visszajuttatni vagy megsemmisíteni, a másik Fél logóját és a másik Félre vonatkozó minden utalást a honlapjáról, üzletéből és marketing anyagaiból eltávolítani. 
  • A Szolgáltató saját döntése alapján jogosult a Szolgáltatás nyújtását a Partner részére felfüggeszteni az alábbi esetekben. A felfüggesztés időtartama alatt a Szerződés hatályban marad, azonban a Szolgáltató a Szerződés szerinti kötelezettségeit nem köteles teljesíteni. A felfüggesztés időtartama alatt a Felhasználók a Partnert a Munch.hu-n nem érik el.
   • A Szolgáltató felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását, ha a Szerződés rendkívüli felmondásának lenne helye. 
   • A Szolgáltató felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását, ha Partner tevékenységére a Szolgáltatóhoz az átlaghoz képest kiugróan sok, bizonyíthatóan a partner hibájából eredő panasz érkezik. Ilyen esetek a lejárt szavatosságú étel csomagba tétele, nem a csomagküldő szolgáltatás által előírtaknak megfelelő csomagolás, rossz minőségű termék (romlott, penészes, vagy a Partner hibájából fogyasztásra nem alkalmas), illetve amikor nincs biztosítva a legalább 40%-os kedvezmény. Átlaghoz képest kiugróan sok panaszként értékelendő, ha a tárgyhónapon belül a leadott rendelések közül legalább 3 rendelés panaszos.
   • A Szolgáltató felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását, ha Partner bizonyítható módon nem képes a Szerződésből eredő kötelezettségeit teljesíteni. 
   • A Szolgáltató a felfüggesztés tényéről köteles a Partner haladéktalanul írásban értesíteni a felfüggesztés okának megjelölésével. 
   • A felfüggesztés időtartama alatt a Szolgáltató nem jogosult a Díj, illetőleg a Marketing Díj arányos részére. 
   • A felfüggesztés időtartama legfeljebb 4 hónap. Amennyiben a Felek nem tudnak megállapodni a Szolgáltatás folytatásának feltételeiről, úgy bármelyik Fél jogosult a Szerződést a jelen 7. fejezet rendelkezései megszüntetni. 
   • A felfüggesztés megszüntetéséről a Szolgáltató köteles a Partnert a Partner Munch.hu-n történő aktiválását megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban (ide értve az e-mailt is) értesíteni. A felfüggesztést követően a Szerződés valamennyi rendelkezés megfelelően alkalmazandó. 
   • Felfüggesztés esetén a Partner kártérítésre semmilyen formában nem jogosult, ideértve a Partner esetleges elmaradt hasznát. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató a 6. pontban meghatározott rendelkezésekkel ellentétesen, szerződésszegő módon függeszti fel a Szolgáltatást, úgy a Szolgáltató köteles megtéríteni a Partner felfüggesztés kapcsán felmerülő, igazolt kárát, a kártérítés összege azonban nem lehet magasabb, mint a felfüggesztést megelőző 3 hónapban a Partner részére járó Díj összege átlagának 10 %-ának a felfüggesztés időtartamára vetített összege. 
 1. Vis Maior 
  • E fejezet értelmezésében vis maior eseménynek minősül minden olyan az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, melyet a Fél tevékenységével befolyásolni nem tud és a Szerződés teljesítését akadályozza így különösen (i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet) vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától; (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével. 
  • Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Ezen értesítésben meg kell nevezni a vis maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. 
  • Vis maior esemény időtartama alatt a Felek nem felelősek a kötelezettségeik késedelmes teljesítéséért vagy nem teljesítéséért annyiban, amennyiben annak oka a vis maior. 
 2. Adatvédelem
  • A Szolgáltatás nyújtása érdekében a Felek személyes adatokat (továbbiakban: Adatok) továbbítanak egymásnak (továbbiakban: Adattovábbítás). A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Adattovábbítás során mindvégig a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a jelen fejezet rendelkezései szerint járnak el. 
  • A Felek rögzítik, hogy főszabályként természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja szerint a Felek jelen Szerződés teljesítése kapcsán (önálló) adatkezelőknek minősülnek. A Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződés 4. fejezete szerinti Panaszát közvetlenül annak a Félnek a részére küldi meg, amely a Panasz tárgyát képező szolgáltatást nem nyújtja, úgy a Fél köteles a Panaszt továbbítani a másik Félnek a Szerződés 4. számú melléklete szerint, és ilyen esetben a másik Fél adatfeldolgozójaként jár el a GDPR. 4. cikk 8. pontja szerint. A Felek rögzítik, hogy adatkezelőként a saját adatkezelésükért teljes kürű felelősséget vállalnak, a Szolgáltatót a Partner részére továbbított Adatok kezelésének jogszerűsége kapcsán semmilyen felelősség nem terheli. 
  • A Felek rögzítik, hogy az Adattovábbítás keretében kizárólag olyan Adatokat továbbítanak egymásnak, mely a Szerződés teljesítéséhez, illetve azzal összefüggésben szükséges, és amelyek kapcsán megfelelő jogalappal rendelkeznek. A Partner vállalja, hogy a részére továbbított Adatokat harmadik személynek nem adhatja tovább és egyéb célokra (pl. reklámozásra, a Felhasználók közvetlen megkeresésére) nem használhatja fel. 
  • A Felek szavatolják az Adatok biztonságát, melynek érdekében kötelesek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani. 
  • A Felek vállalják, hogy az érintett személyeket az általuk végzett adatkezelési tevékenységekről megfelelően tájékoztatják. Mindkét fél az általa végzett adatkezelési tevékenységek tekintetében felelős az érintettek tájékoztatásáért. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató nem köteles a Partner adatkezeléséről a Felhasználókat tájékoztatni. 
  • A Felek rögzítik, hogy a másik Fél képviseletére, részéről kapcsolattartásra jogosult természetes személyek a Szerződésben feltüntetett elérhetőségi adatait a Szerződés teljesítése, a Szerződésből fakadó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás érdekében kezeli. A Felek vállalják, hogy a másik Fél adatkezeléséről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatják a jelen Szerződés 5. számú mellékletét képező adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. E tájékoztatási kötelezettség elmaradásából eredő következményekért való helytállás kötelezettsége kizárólag a mulasztó Felet terheli. A mulasztó Fél köteles a tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásával összefüggésben mentesíteni és megóvni a másik Felet a vele szemben a mulasztó Fél tájékoztatási kötelezettsége elmulasztása miatt, vagy azzal összefüggésben támasztott igényektől, károktól, költségektől és egyéb hátrányos következményektől. 
 3. Üzleti titok 
  • A Felek jelen Szerződés tartalmát, valamint a szerződés teljesítése során birtokukba vagy tudomásukra jutott egyéb információkat bizalmasan, és üzleti titokként kötelesek kezelni. 
  • Üzleti titoknak minősül a Fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, információ, megoldás, tájékoztatás, egyéb adat beleértve az adatból levonható következtetéseket is) és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Üzleti titoknak minősül különösen a szellemi termék, egyéb know how, a szabályzatok, az informatikai és fizikai hozzáférés ellenőrzését biztosító adatok (felhasználónevek és jelszavak), üzleti vagy üzemi folyamatok és módszerek, tervek és specifikációk, egyéb szoftverek és adatbázisok, valamint más szellemi alkotások, ötletek és előkészített projektek. A Szerződés szövege vagy annak bármely része üzleti titoknak tekintendő.  
  • Az üzleti titokra az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény vonatkozik, a Felek kötelesek az üzleti titkot ennek megfelelően védeni és titokban tartani. 
  • Üzleti titoksértésnek minősül üzleti titok jogosulatlan megszerzése, felhasználása, felfedése, mással való közlése, illetve nyilvánosságra hozatala. A Felek az üzleti titoksértéstől tartózkodni kötelesek, így különösen az üzleti titkot harmadik személyekkel jogosulatlanul nem közölhetik, azokat a maguk vagy más számára fel nem használhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. Az üzleti titok megsértése esetén a Fél az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott teljes felelősséggel és a Büntető Törvénykönyvben (a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben) meghatározott büntetőjogi felelősséggel tartozik. Szerződő Felek titoktartási kötelezettsége a szerződés megszüntetését követően is fennáll, időbeli korlátozás nélkül.
  • A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Feleket a Szerződés megszűnésétől számított 5 évig terheli.  
 4. Értesítés
  • A jelen Szerződés által megkívánt valamennyi jogilag releváns jognyilatkozatot írásban kell megtenni és ajánlott-tértivevényes postai küldeményként vagy elismert futárszolgálattal (mint pl. Federal Express, UPS, DHL stb.) kell megküldeni a másik Félnek az alábbi elérhetőségekre: 
 5. a Partner esetében:  

levelezési cím: […] 

e-mail: […] 

 1. a Szolgáltató esetén: 

levelezési cím: 1055 Budapest, Hercegprímás utca 18 3.em. 

e-mail: [email protected]

ügyfélszolgálat e-mail cím: [email protected] 

ügyfélszolgálat telefonszám: +36 1 850 8544

 • A Felek jogosultak a Szerződés hatálya alá tartozó értesítések és tájékoztatások e-mail útján is a másik Félnek kézbesíteni azokban esetekben, ahol azt jelen Szerződés kifejezetten lehetővé teszi. 
 • A jognyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni a postai szolgáltató vagy futárszolgálat által kibocsátott átvételi bizonylaton feltüntetett kézbesítési napon. A jognyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni a kézbesítés második sikertelen megkísérlését követő 5. munkanapon akkor is, ha a kézbesítés sikertelen volt. Az e-mail, ha a kézbesítés ettől eltérő időpontját más nem igazolja – az elküldés napján és időpontjában tekintendő kézbesítettnek. 
 • Ha valamely Fél a címét vagy értesítési adatait meg kívánja változtatni, köteles a másik Felet a változást legalább öt (5) naptári nappal megelőzően értesíteni. 
 1. Vegyes rendelkezések 
  • A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködnek, a Szerződéssel kapcsolatos minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást.  
  • A Szolgáltató jogosult a Szerződésben rögzített jogait és kötelezettségeit harmadik, a Szolgáltatóval egy vállalkozáscsoportba tartozó személyre átruházni a Partner külön hozzájárulása nélkül azzal a feltétellel, hogy a Szolgáltató a Szerződésbe belépő jogutódja a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését előzetesen írásban vállalja. A Szolgáltató jogosult továbbá a Partner előzetes írásbeli tájékoztatása mellett a Szerződésben rögzített jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni a Partner külön hozzájárulása nélkül azzal a feltétellel, hogy a Szolgáltató a Szerződésbe belépő jogutódja a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését előzetesen írásban vállalja.  
  • A jogutóddal létrejövő jogviszony tartalma megegyezik a Szerződésben foglaltakkal. Szolgáltató köteles a személyében bekövetkezett változásról Partnert a változástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatni.  
  • Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez a jelen Szerződés fennmaradó rendelkezéseit nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy bármely érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezést helyettesítenek egy olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel, amely gazdasági hatásait tekintve a lehető leginkább megfelel a helyettesítendő rendelkezésnek és a Felek abban kifejezett szándékának. 
  • A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a Felek kikötik a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti általános illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság eljárását.
  • A Felek a jelen Szerződést a magyar jog alapján hozták létre, annak rendelkezéseit a magyar jog szerint kell értelmezni, illetve alkalmazni.  
  • A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek szükség szerint külön megállapodást kötnek, ennek hiányában a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

A Szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.